Om projektet

Erasmus+ ka 2 Strategisk Partnerskap

2016–1-FI01-KA202-022729

 


Bakgrund


Europa tar emot tiotusentals flyktingar varje år som behöver skydd, stöd, vägledning, rådgivning, och utbildning särskilt för dem som vill och  får tillstånd att  stanna och bo  .Integrering av dessa  personer utgör en stor utmaning till medlemsstaterna som kämpar samtidigt emot ekonomiska och sociala svårigheter som präglar bland annat  utbildningssektorn .

Målsättning


Projektet mål är

  1. förståelse och erfarenhetsutbyte mellan partnerorganisationer av nuvarande arbetssätt och strukturer i respektive länder inom yrkes- och, vuxenutbildning för invandrare och flyktingar.
  2. ge upphov till utveckling av nya metoder och verktyg
  3. bana grund för att utvidga samarbete ytterligare

Förväntat resultat


Vi kommer att fokusera på hur projektet bidrar till utveckling av våra befintliga program och verksamheter för målgruppen.

Vidare kommer lärdomar och framgångsrika exemplar från projektet att spridas via våra befintliga nationella och internationella nätverk, flyg bladar, publikationer, sociala media och Internet.

På lång sikt kommer projektet till att bidra till förbättring av utbildningsinsatser som syftar till integrering av vuxna asylsökande och migranter i arbetsmarknaden och i samhället.

Aktiviteter


Partnerorganisationer arrangerar 5 st.  fem-dagars tematiska workshop som följer riktlinjer angiven av projektet koordinator (Keuda) enligt följande tabell:

Tema Värd
Validering av icke-formellt och formellt lärande av invandrare och flyktingar. Tietgen
Danmark
Kompetenshöjning och fortbildning av yrkesmässiga vuxenutbildare och rådgivare som arbetar med invandrare och flyktingar. SIAE/
Slovenien
Vägledning och rådgivning för invandrare och flyktingar Alfa-college/
Holland
Entreprenörskap utbildning för invandrare och flyktingar IFOA/Italien
Kvalitetssäkring av pedagogisk verksamhet för social integration av invandrare och flyktingar. Finska Folkhögskolan/
Sverige

Keuda kommer att organisera en slutlig multiplier event i Finland

Produkter


Projektet kommer att ge ytterligare två Produkter (Intellectual outputs)

en sammanfattande e-rapport och en förklarande White board video